Obchodní podmínky

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod Bambulich.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Znění Obchodních podmínek je účinné k datu 1. 1. 2022.


Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Bambulich.cz.
Společnost: Bambulich, Nela Kubecová
IČ: 03643131
Sídlem: K Dálnici 167, 104 00 Pitkovice, Praha.


Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.


Zboží

Zboží je vše, co můžete nakoupit na našem e-shopu. Všechny naše výrobky jsou vyráběny v České Republice. 

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu emailem (bambulich@bambulich.cz), nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bambulich.cz.
Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
Osobního odběr je možný po předchozí dohodě v Pitkovicích nebo Malých Svatoňovicích. Doba dodání u zboží SKLADEM je 3-10 dní od přijetí platby.
Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Platební podmínky

Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet, který vám bude sdělen emailem.

(Poštovné doporučeně pro jednotlivé položky 95 Kč, doporučeně pro komplety 130 Kč)

  • na dobírku (+ 50 Kč)

Poštovné zdarma při objednávce nad 3000 Kč

Odstoupení od smlouvy a Reklamace

V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 ti dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.
V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu i s veškerým příslušenstvím.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou ( postačí kopie faktury se jménem, telefonním kontaktem, VS a číslem účtu, pokud se liší od č.ú. v objednávce ). Vratka musí být odeslána na Nela Kubecová, 775 446 133, bambulich@bambulich.cz na výdejní místo Krejnická - spodní prádlo, Praha 4 - Chodov po předchozí dohodě. 

V souladu s ustanovením § 1820, odst. 1, písm. g) ve spojení s ustanovením § 1832 odst. 3 Občanského zákoníku nese spotřebitel (Kupující) náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

Za nepřevzatou zásilku si účtujeme smluvní pokutu ve výši nákladů, poštovného a proplacení hotového zboží !!!

Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním či nesprávnou údržbou. 

U zboží vyrobeného na míru podle zadání Kupujícího se jedná o dodávku zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, a spotřebitel, resp. Kupující tedy nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na takto upravené zboží ve smyslu odstoupení od smlouvy dle čl. viz výše. Na zboží háčkované/šité na zakázku se nevztahuje lhůta pro vrácení, zboží lze pouze upravit. Všechny dětské kulichy jsou háčkované přímo na míru, nelze je VRÁTIT.

Lhůta pro vyřízení reklamace

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než zboží obdržíme, nebo nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.