top of page

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod Bambulich.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.


Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Znění Obchodních podmínek je účinné k datu 1. 1.. 2022.


Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu Bambulich.cz.
Společnost: Bambulich, Nela Kubecová
IČ: 03643131
Sídlem: K Dálnici 167, 104 00 Pitkovice.


Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.
Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou, se řídí Zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.


Zboží

Všechny naše handmade výrobky jsou vyráběny v České Republice. Bambulichy jsou háčkované univerzálně na obvod hlavy 54-56(57) cm (pro ženy) a 57-59 cm (pro muže) - pokud není uvedeno jinak. Po domluvě lze velikost upravit - prosím uvést do poznámky k objednávce pokud potřebujete jiný rozměr. Čepice (bez fleece) povolí o 1-2 cm běžným nošením, čepice (s fleecem) maximálně o 1 cm !!! Pro zboží je doporučeno výhradně ruční praní a sušení ve vodorovné poloze. Neonové knoflíčky, které používáme, jsou skleněné - dbejte, prosím, na zacházení!

 

Měřte, prosím, takto: obvod hlavičky (přes čelo, uši, k zátylku) a hloubku (od vrcholku hlavy pod ouško).


Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez výslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.

 

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu emailem (bambulich@bambulich.cz), nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.Bambulich.cz.
Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.
V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.
Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce).
Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

 

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři.
Osobního odběr je možný po předchozí dohodě v Pitkovicích. Doba dodání u zboží SKLADEM je 3-10 dní od přijetí platby.
Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.


Platební podmínky

Platbu je možno provést:

  • bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet, který vám bude sdělen emailem.

(Poštovné doporučeně pro jednotlivé položky 80-95 Kč, doporučeně pro komplety 115-130 Kč, pro Slovensko jednotlivá položka 130 Kč, více 160 Kč)

 

  • na dobírku (+ 50 Kč)

 

Poštovné zdarma při objednávce nad 2500 Kč.

 

Odstoupení od smlouvy a Reklamace

V souladu s ustanovením § 1829 Občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 ti dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady.
V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky: zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu i s veškerým příslušenstvím.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. 

V souladu s ustanovením § 1820, odst. 1, písm. g) ve spojení s ustanovením § 1832 odst. 3 Občanského zákoníku nese spotřebitel (Kupující) náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

Za nepřevzatou zásilku si účtujeme smluvní pokutu ve výši nákladů, poštovného a proplacení hotového zboží !!!

Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se však nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním či nesprávnou údržbou. 

 

U zboží vyrobeného na míru podle zadání Kupujícího se jedná o dodávku zboží, které je upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu ve smyslu ustanovení § 1837 písm. d) Občanského zákoníku, a spotřebitel, resp. Kupující tedy nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na takto upravené zboží ve smyslu odstoupení od smlouvy dle čl. viz výše. Na zboží háčkované/šité na zakázku se nevztahuje lhůta pro vrácení, zboží lze pouze upravit. Všechny dětské kulichy jsou háčkované přímo na míru, nelze je VRÁTIT.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem (tj. od přijetí reklamace buď osobně, nebo od přijetí poštovní zásilky s reklamovaným zbožím. V případě komplikací je možná domluva se zákazníkem na případné delší dodací lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Ochrana osobních údajů

Dle zákona číslo 101/200 Sb. O ochraně osobních údajů a informací jsou vaše data související s nákupem na www.bambulich.cz důvěrná a v žádném případě nejsou poskytována žádným třetím osobám s výjimkou partnerů zajišťujících platební styk jako jsou banky nebo partnerům zajišťujícím přepravu jako jsou spediční společnosti, kterým jsou poskytnuty údaje nutné k doručení zásilky.

 

Základní informace k ochraně osobních údajů:

Správce osobních údajů:
Jsme společnost Bambulich, IČO 03643131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje. 

Jaké osobní údaje zpracováváme:

Zpracováváme výhradně osobní údaje, které nám sami poskytnete. Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.
Verze pro mobilní telefony a mobilní aplikace:
Vstupujete-li na naše webové stránky z telefonu, tabletu či podobného zařízení, tak je pro tyto přístroje optimalizujeme. Vaše osobní údaje v takovém případě zpracováváme obdobným způsobem, jako v případě přístupu z počítače.


Proč shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje:

Vaše osobní údaje zpracováváme z těchto důvodů:
 Nákup zboží: v prvé řadě zpracováváme vaše osobní údaje k tomu, abychom řádně vybavili a doručili vaši objednávku. Pokud nastanou jakékoliv problémy, díky vašim osobním údajům víme, na koho se můžeme obrátit.
 Péče o zákazníky: pokud se na nás obrátíte s nějakým dotazem/problémem, musíme k jeho zodpovězení/vyřešení zpracovávat vaše údaje. V některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží).

 Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu, se vám zpřístupní řada užitečných funkcí (např. pokud uvedete své tel. číslo, můžeme vás snadno informovat o tom, kdy vám bude objednávka doručena). Vámi zadané údaje přitom můžete kdykoliv změnit, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží pro přístup k vašemu uživatelskému účtu.
 Marketingová činnost:
o E-mail marketing: e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení svého uživatelského profilu nebo využijete tohoto kontaktního formuláře nebo zavoláte na naši
Pokud si vytvoříte více uživatelských profilů, v rámci kterých uvedete stejné kontaktní údaje (např. máte několik účtu pro různé e-mailové adresy, ale telefonní číslo bude na všech účtech stejné), nelze z technických důvodů provést odhlášení z odběru obchodních sdělení pro
všechny uživatelské profily na základě automatizovaných procesů. V takovém případě je k odhlášení se z odběru obchodních sdělení pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfotografován, popř. nafilmován, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti
tomuto zpracování můžete vznést námitku.
 Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevatnější nabídky dalšího zboží.
 Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci: vaše osobní údaje můžeme rovněž zpracovávat z důvodu, že je potřebujeme k uplatnění našich práv a právních nároků (např. v případě, že vůči nám budete mít neuhrazenou pohledávku). Dále můžeme vaše osobní údaje zpracovávat i z důvodu, že je potřebujeme pro účely kontrol prováděných orgány veřejné moci a z dalších obdobně
závažných důvodů.


Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech:
Plnění a uzavření smlouvy:
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy:
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

Předávání osobních údajů třetím subjektům:

V těchto případech předáváme vaše osobní údaje třetím subjektům:
 Doručení zboží: vámi zvolený dopravce by vám nikdy nebyl schopen doručit objednané zboží, pokud bychom mu mj. nepředali údaje, kam a komu konkrétně má zboží doručit. Tyto údaje dopravci předáme podle toho, jak je vyplníte v objednávce. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží.
 Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, které se nachází ve skladě našeho smluvního partnera, musíme k dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vybaví. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner poté uvedené osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jak smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování/doručení zboží.
 Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme:
V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.
V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.
Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let). Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Nahrávky telefonních hovorů neprovádíme.

Zabezpečení osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu. Velmi nám záleží na ochraně vašich osobních údajů. Proto nejen pravidelně kontrolujeme jejich zabezpečení, ale jejich ochranu průběžně zdokonalujeme. Snažíme se používat taková bezpečností opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

Osobní údaje osob mladších 16-let:

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladších 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).
Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů: Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo
vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

.
Přístup (portabilita):
Můžete nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím mailu, který je uveden v sekci kontakty.
Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:
 Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů
 Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů
 Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy
 Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování.


Výmaz:
Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Upozorňujeme, že stěžejní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány u naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto tato data nelze z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, skrze kterou jste platbu prováděli.

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:
a. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
b. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
c. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

d. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
e. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
f. Jedná se osobní údaje osob mladších 16 let

Podání stížnosti:
Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bambulich.cz .

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.
Obě strany se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 9. 2015. Změny podmínek vyhrazeny.

bottom of page